Rekrutacja

Zasady rekrutacji

  • Podstawowymi i surowo przestrzeganymi zasadami rekrutacji są: zbliżony poziom zaawansowania wszystkich słuchaczy, wiek słuchaczy oraz ich oczekiwania.
  • Osoby w pełni początkujące przydzielanie są do grup rozpoczynających naukę od podstaw. Osoby, które już się uczyły języka przechodzą dwustopniowy proces rekrutacji.
    • test pisemny - komputerowy sprawdzający stopień znajomości gramatyki, słownictwa, funkcji językowych, rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia ze słuchu (w przypadku języka angielskiego jest to profesjonalny test Oxford Online Placement Test przygotowany przez Oxford University Press)
    • indywidualna rozmowa z lektorem w celu oceny umiejętności mówienia i rozumienia.
  • Dopiero ocena zbiorcza wstępnie kwalifikuje słuchacza do odpowiedniej grupy. Ostateczna decyzja jest podejmowana po 2 godzinach zajęć, po których można bez żadnych opłat zrezygnować z nauki.
  • Formularz zgłoszeniowy
Joomla Templates: from JoomlaShack