Kursy dla przedszkolaków

Przedszkolaki

Centrum Językowe PLIMAT organizuje i prowadzi kurs języka angielskiego dla dzieci 4, 5 i 6 letnich

Główne cele kursu to:

  • stworzenie doskonałych warunków do pierwszego kontaktu z językiem obcym, z podkreśleniem sprawności językowych rozumienia i mówienia
  • zainteresowanie ucznia językiem angielskim i pokazanie mu języka obcego jako środka do porozumiewania się
  • wykorzystanie plastyczności organów mowy dzieci do nabycia odpowiedniego akcentu i zdobycia umiejętności produkowania czystych głosek języka angielskiego
  • rozwinięcie w dziecku pewności siebie w używaniu i rozumieniu języka angielskiego
  • wyrobienie odpowiednich nawyków w uczeniu się, aby stworzyć solidne podstawy do nauki języka angielskiego w latach późniejszych
  • wyrobienie umiejętności uczenia się języka w grupie i w parach


Grupy i zajęcia:

  • Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom znajomości języka.
  • Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, ferii szkolnych oraz w dniach spotkań z rodzicami. Dni wolne zostały uwzględniane przy ustalaniu liczby godzin kursu.


Ilość godzin przypadających na roczny kurs wynosi 65 jednostek 30 minutowych, czyli średnio 2 jednostki tygodniowo, od połowy września do połowy czerwca.

Plany nauczania do pobrania w Strefie DLA SŁUCHACZY w dziale Różności

Joomla Template: by JoomlaShack